CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIẾN THỊNH TIẾN HÀNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023

25/09/2023 307

Ngày 22/09/2023, CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2023. Đoàn chủ tọa Đại hội gồm có Ông Phạm Tiến Hoài - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty là chủ tọa đại hội, Ông Tô Thái Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Ông Trần Hà Giang - Kế toán trưởng.

               

Đoàn chủ tọa từ trái qua phải : ông Trần Hà Giang, ông Phạm Tiến Hoài, ông Tô Thái Thành

Tham gia cuộc họp còn có các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS), đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc và thành viên Tiến Thịnh. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự là 38 cổ đông; tương ứng với 16.864.500 cổ phần sở hữu hoặc đại diện, chiếm 99,32% tổng số cổ phần có quyền tham dự của Tiến Thịnh.

Đại hội đã thông qua các nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ thống nhất cao bao gồm: tờ trình liên quan đến vấn đề ngành nghề kinh doanh, miễn nhiệm HĐQT, BKS, sửa đổi Điều lệ, bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát. Theo đó, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung bà Lê Thị Minh Phúc trở thành thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của Tiến Thịnh đã thành công tốt đẹp trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Bài viết liên quan
Các loại nước ép trái cây: Tốt hay xấu?
Puree trái cây xuất khẩu và quy trình sản xuất
Tiến Thịnh Group củng cố thương hiệu và mở rộng thị trường tại hội chợ quốc tế công nghiệp thực phẩm Sial Paris 2022
Tiến Thịnh tìm kiếm cơ hội mới tại hội chợ Fine Food Australia 2022
Tien Thinh Group nổi bật tại Vietnam Foodexpo 2022
Tiến Thịnh Group khẳng định uy tín tại VietNam Foodexpo 2023
Tiến Thịnh Group ghi dấu ấn tại hội chợ quốc tế CIIE 2023